+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil de automobilisten en fietsers die gebruik maken van de Reeuwijkse randweg laten genieten van bloemrijke, kleurige bermen.

Watersnip Advies heeft een voorstel geschreven waarin met verschillende zaadmengsels een invulling wordt gegeven aan deze wens. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de berm direct naast de weg, waarin soorten in verband met de verkeersveiligheid niet te hoog mogen worden en plekken waar kleurige linten en vlakken de aandacht trekken.

Daarnaast zijn ook de speciaal, in het kader van de Flora- en faunawet, aangelegde compensatiegebieden ingezaaid met inheemse oever- en moerassoorten.

Een belangrijk uitgangspunt was ook dat de vegetatie aantrekkelijk is voor fauna, zodat er allerlei insecten, hommels en bijen op afkomen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een speciaal bijenmengsel, aangereikt door Beedeals.

In de afgelopen weken zijn er volop zaaiwerkzaamheden uitgevoerd door Watersnip Advies. Dit heeft zowel handmatig, als met behulp van een trekker met roterkopeg plaatsgevonden. Nu is het afwachten tot de zaden gaan kiemen en de vegetatie tot ontwikkeling komt. De weersomstandigheden met af en toe regen zijn hiervoor zeer gunstig.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en uitvoering van projecten?