+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Inmiddels genieten we in polder Oukoop weer volop van de geluiden van onze weidevogels. Wie zou het geluid van een grutto hoog in de lucht willen missen? In de afgelopen drie zeer droge jaren zijn er heel weinig kuikens van weidevogels vliegvlug en volwassen geworden. We hopen dat het in 2021 beter zal gaan.

De beheerders Staatsbosbeheer en Hoeve Stein zullen zich hier zeker voor inzetten. Als de grutto’s aankomen vestigen ze zich in de plasdrassen.

Op dit moment (14 april) zitten de grutto’s op hun nest. Als de kuikens uitkomen rond de eerste week van mei gaan ze gelijk zelfstandig vliegende insecten vangen, vooral van de bloemen af. De aanwezigheid van kruidenrijk, insectenrijk grasland is dus nodig. Op een gegeven moment gaan ze net als de ouders voedsel zoeken in de bovenste laag van de bodem. Als de bodem kurkdroog en hard is, zoals afgelopen jaren, ontstaan er problemen. Verzwakte jongen vormen een gemakkelijke prooi voor kraaien, buizerds en bruine kiekendieven. Een nieuwkomer onder de predatoren is de kleine mantelmeeuw. Met zijn donkere vleugels goed te onderscheiden van bijvoorbeeld de Kokmeeuw. De Kleine mantelmeeuw is zeker geen aanwinst voor onze polder in de broedtijd. De beheerder zal dit jaar zeker zijn best doen om de greppels voldoende vochtig te houden zodat er dit jaar wel weer jongen groot kunnen worden, zodat ook polder Oukoop leefgebied voor weidevogels blijft.

 Foto’s: links: F.J. Mayenburg – rechts: J. Eijkelboom

 

Wilt u meer lezen over Watersnip en weidevogels?