+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In veengebieden wordt kostbaar regenwater voor een zekere tijd bewaard. Het Groene Hart is van nature zo’n wetland, waarvan de top kunstmatig droog gehouden wordt. Eeuwenlang werd alles in het werk gesteld onze polders droger te maken. Dit is aan het veranderen. Het bergen en vasthouden van schoon, kostbaar regenwater wordt door de klimaatverandering steeds belangrijker, het is een bron voor mens en natuur.

Waterfootprint
In de Westerse wereld gebruiken wij met elkaar steeds meer zoet water. Het meeste water wordt gebruikt voor industrie en de productie van voedsel en gewassen. Meet uw waterfootprint eens op www.waterfootprint.nl. Het toenemende waterverbruik speelt in eigen land, maar ook in de derde wereld. Wij importeren via bijvoorbeeld sperziebonen per hoofd van de bevolking vele liters water uit het stroomgebied van de Nijl. Watertekort in Egypte heeft dus tegenwoordig een link met onze consumptie. Lege spaarbekkens in Spanje en de VS leken geen enkel verband te hebben met het leven in onze waterrijke delta. Maar de laatste tien jaar dreigt regelmatig zoetwatertekort in het Groene Hart. In droge zomers spannen de waterschappen zich in om met kunst- en vliegwerk zoet water naar de verdrogende polders in het westelijk Groene Hart te krijgen. Agrarische topgebieden zoals sierteeltcentrum Boskoop vragen dan naar schoon water om dreigende verzilting van de tuinen en kassen te voorkomen.

Klimaatverandering
Door de klimaatverandering wordt ons te weinig duurzame waterconsumptie patroon extra pijnlijk. Drogere perioden wisselen af met fellere neerslag in korte tijd, meestal in nazomer en herfst. Op dat moment wordt zoet water behandeld alsof het een afvalproduct is en spoelen we het zo snel mogelijk weg naar zee.

Waterberging en biodiversiteit
Wetlands, meren en delta’s vormen overal op aarde natuurlijke buffers en water-stroomvertragers. Ze dempen de effecten van droogte en zware regenval. Als zodanig zijn deze ecosystemen goud waard voor ons. Ze leveren schoon water bij droogte en vangen water op bij wateroverschot. Wat op grote schaal van nature plaatsvindt, kan nabij dorpen en steden ook in speciale mini-wetlands op kleinere schaal.

Vitaal Groene Hart
Watersnip Advies heeft de afgelopen jaren in de Rijnstreek diverse mini-wetlands aangelegd. Dit gebeurde in opdracht van gemeenten, particulieren en stichtingen. Deze kleine wetlands leveren diensten op het gebied van waterbeheer, biodiversiteit en recreatie. Het herstel en de aanleg van wetlands past goed in een duurzaam en vitaal Groene Hart. Wilt u ook een mini-wetland in uw achtertuin? Kijk dan eens op de website voor meer informatie.

Een mooi en openbaar toegankelijk voorbeeld van een mini-wetland bevindt zich aan het Laageind aan de noordwestzijde van het dorp Driebruggen.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Groene Hart Leven september 2012.

In bogland areas valuable rainwater is held for a certain period. The Green Haert of Holland used is a natural wetland, where the top layer is kept dry. For centuries the Dutch developed ways to keep their feet dry, with windmills and later machine driven watermanagement equipment.

Recently something changed in watermanagement principles.

With the shortage of fresh sweet water in warm summers and very wet periods in august it has become an important assignment to keep the fresh rainwater in the polder.

Watersnip Consultancy develops solutions like wetlands and ecological waterbassins.For more information, pleas contact our consultant John van Gemeren.