+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Wetlands

Vandaag is er een belangrijk rapport uitgebracht in het Rode Kruisgebouw in Brussel over de relatie tussen wetlands en migratie. De titel van het rapport luidt: “Waters shocks: Wetlands and Human migration in the Sahel”.  Het in oppervlakte of kwaliteit afnemen van wetlands in de Sahellanden bedreigt het leefmilieu van mens en dier. Eén gevolg hiervan is honger en armoede. Een ander gevolg is het op gang komen van migrantenstromen naar Noord-Afrika en Europa. Ook onze Nederlandse vogels lijden onder het verdrogen van wetlands in Afrika.  Soorten als de Grote karekiet, Boerenzwaluw, Koekoek en Kiekendief overwinteren in Afrika. Zo blijkt alles met elkaar samen te hangen op onze planeet, ondanks de afstanden.

Het wordt steeds duidelijker wat de enorme waarde van water en van wetlands is. Watersnip draagt als Wetland-informatiecentrum bij aan de bewustwording van dit onderwerp, door onderzoek, inrichting van mini-wetlands en door educatie en excursies.

Wilt u meer lezen over landschapsinrichting en wetlands?