+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De ontwikkeling van het nieuwe recreatiepark Parq Green op de voormalige camping Reeuwijkse Hout is in volle gang. Onderdeel van de werkzaamheden is het tijdelijk droogleggen van de sloten om het onder kelderen van de recreatiewoningen mogelijk te maken. De sloten hebben echter een prima waterkwaliteit en bieden leefgebied aan waardevolle en beschermde flora en fauna . Zo komen in het plangebied onder andere de Kleine modderkruiper, Bittervoorn en de Ringslang voor waardoor de Flora- en faunawet van toepassing is.

In opdracht van Bunnik Milieutec heeft Watersnip Advies de watergangen (ongeveer 8000m²) in samenwerking met elektrovisser Jan van Hezel ‘visvrij’ gemaakt. Met behulp van elektrovisserij zijn de watergangen afgevist. Het elektrische spanningsveld van het net trekt de aanwezige vis aan waardoor deze gevangen kunnen worden. De gevangen vis is vervolgens uitgezet in aangrenzend water van vergelijkbare kwaliteit buiten het plangebied waar geen werkzaamheden zijn voorzien. Na afloop van het elektrovissen worden de achtergebleven vissen en andere waterdieren handmatig weggevangen.

De sloten bleken een flinke diversiteit aan vissoorten te huisvesten. Zo zijn de Blankvoorn, Snoek, Baars, Zeelt, Kleine modderkruiper, Pos, Kroeskarper, Bittervoorn, Riviergrondel Brasem en de Paling aangetroffen. Met deze mitigerende maatregelen in het kader van de Flora- en faunawet zijn enkele duizenden vissen tijdelijk verhuisd. In het toekomstige recreatiepark is weer voldoende plek voor vis. Zo wordt er meer water gegraven en worden de oevers natuurvriendelijk ingericht waardoor de ontwikkeling van de benodigde watervegetaties gestimuleerd wordt. Het terugverhuizen zullen de vissen zelf moeten doen, nu maar hopen dat ze hun nieuwe ‘huis’ aantrekkelijk genoeg gaan vinden.

Meer informatie over opvissingen en afvissen.