+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Wereldwaterdag 22 maart 2017

In West-Nederland wordt het verstandig beheren van het grondwater steeds belangrijker.

Grote delen van West-Nederland zijn wetlands die nu kunstmatig droog worden gehouden ten behoeve van bewoning, verkeer, bedrijvigheid en agrarische productie. Vooral in de gebiedsdelen die uit veen bestaan, daalt de bodem relatief snel door de relatief sterke drooglegging.  Het voortdurende proces van inklinking zorgt voor ongelijke maaiveldsdaling. Dit leidt tot toenemende kosten bij onderhoud van wegen, woonwijken en kunstwerken. De waterschappen studeren op de grenzen die in zicht komen ten aanzien van het steeds meer verlagen van de waterpeilen. Het probleem heeft een relatie met de slootpeilen, maar meer nog met de hoeveelheid grondwater in de veenpercelen. In de droge zomerperioden kunnen de middendelen van de veenweiden sterk uitdrogen en scheuren van droogte. Dan gaat de bodemdaling en inklinking door het toetreden van zuurstof (te) hard.

Het is te verwachten dat we als maatschappij beter zullen moeten leren om te gaan met het wetlandkarakter van onze leefomgeving. Watersnip Advies is betrokken bij diverse projecten waar gestudeerd wordt op andere vormen van agrarisch landgebruik zoals bijvoorbeeld in de polder Bloemendaal in Waddinxveen.