+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Internationale Wereldwaterdag

Op dinsdag 22 maart is het Wereldwaterdag. Op deze dag wordt internationaal aandacht besteed aan de betekenis van goed water.

In de Hollandse dorpen en steden ligt veel stedelijk water, dat zorg en onderhoud vraagt. Grachten, singels en sloten zijn nodig om regenwater op te vangen en af te kunnen voeren naar gemalen. Alleen daardoor kan er gewoond worden in de lage delen van ons land. Voor de bewoners van dorpen en steden draagt het water ook sterk bij  aan hun woongenot. Het stedelijke water moet regelmatig worden  gebaggerd.

Ter voorbereiding van een aanstaande baggeractie onderzochten medewerkers van Watersnip Advies recent delen van de Burgemeester Martenssingel in Gouda. Er werd gekeken of er beschermde diersoorten zoals de Kleine Modderkruiper voorkomen, zodat hier rekening mee kan worden gehouden tijdens het werk. De delen van deze singel bleken vol afgevallen blad te zitten. Er werd geen vis, en nauwelijks waterleven aangetroffen. Het opstellen van een ecologisch werkprotocol is dan ook niet nodig. De baggerwerkzaamheden die Hoogheemraadschap van Rijnland laat uitvoeren door Bunnik bv te Nieuwerbrug zullen de ecologische waterkwaliteit waarschijnlijk een flinke impuls kunnen geven.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en watercompensatie?