+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Maandag 5 december is het Wereldbodemdag 2016. Wereldwijd zijn mensen zich steeds meer bewust van de bodem en het belang van een goede bodemkwaliteit. Het is belangrijk dat steeds meer mensen zich bewust zijn van de bodem en welke functie de bodem heeft.

Watersnip Advies houdt zich bezig met het onderzoeken van de kwaliteit van agrarische veenweidegebieden. Het project wordt uitgevoerd door de stagiaires Remco, Koen, en Brent. Ze doen onderzoek naar het bodemleven en hoe belangrijk dit bodemleven is voor onder andere weidevogels. Hierbij wordt gekeken naar de vorm van bemesting en wat de invloed hiervan is op het bodemleven. Het onderzoek wordt uitgevoerd op agrarische bedrijven in en rond de gemeente Bodegraven – Reeuwijk. Bij het onderzoek worden er plaggen van 30×30 cm gestoken. Deze plaggen worden doorzocht en de bodemfauna wordt geteld. Het gaat hierbij vooral om de regenwormen die in de bodem voorkomen. In een kwalitatief goede veenweide bodem moeten ongeveer 10 regenwormen voorkomen waarvan enkele grote exemplaren.

De locaties waar goede resultaten zijn behaald zijn onder andere de Lecksdijk in Reeuwijk, de Dwarsweg 31 in Zegveld en Polder Bloemendaal in Waddinxveen. De percelen aan de Lecksdijk en in polder Bloemendaal zijn beide gebieden die worden beheerd door Staatsbosbeheer. Door goed beheer waarbij geen drijfmest wordt gebruikt is het aantal regenwormen op deze locaties groot.  De percelen van Dwarsweg 31 zijn weilanden van Boer Spruit. Boer Spruit zet zich in voor het bodemleven en gebruikt een speciale combinatie van ruige mest met plantafval. De gestoken plaggen bevatte verrassend veel regenwormen en dit geeft een bevestiging dat deze vorm van bemesting zeer goed is voor het bodemleven.

De kennis die bij dit onderzoek wordt opgedaan zal gebruikt worden voor het helpen van de weidevogels. Het gaat al jaren slecht met de weidevogels en het er moet actie ondernomen worden zodat er meer broedparen in Nederland komen. Er moet rekening gehouden worden met genoeg voedsel voor volwassen weidevogels. Daarnaast zullen de weilanden anders beheerd moeten worden om een geschikt habitat voor de weidevogelkuikens te realiseren. Wanneer meer mensen zich hiervoor inzetten zal het makkelijker worden om een hoge weidevogelstand te behouden.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en de agrarische sector?