+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In het oostelijk deel van de gemeente Boskoop wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van de rondweg. Deze komt ondermeer door de polders Middelburg en Zuidwijk te lopen. Door de rondweg ontstaat schade aan weidevogels in de vogelrijke polder Middelburg. De gemeente Boskoop compenseert het verlies aan broedareaal door vochtige weidegronden aan te kopen en in te richten in de polder Reeuwijk. Watersnip Advies heeft de opdracht om de realisatie hiervan uit te werken. Medewerkers van Watersnip Advies trotseerden dinsdag 13 maart de koude-inval tijdens een veldinventarisatie ten behoeve van dit project.