+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat het Treebord ophogen en reconstrueren door Bunnik Groep. Tijdens de reconstructie die in de zomer van 2019 gestart is, moest een aantal oudere lindebomen wijken. Ter voorbereiding  van de kap voerden de ODMH en Watersnip Advies in opdracht van de gemeente een bomeninspectie uit. Gericht op het vóórkomen van holtes, geschikt voor boombewonende vleermuizen.

Er werd een beperkt aantal holtes aangetroffen. Het was niet zeker dat deze ook daadwerkelijk gebruikt werden. Vanuit een goede zorg voor de biodiversiteit en om schade zeker te voorkómen werd afgesproken een zestal kasten te plaatsen op bomen verspreid langs het Treebord. Recent werden drie verschillende typen duurzame vleermuiskasten van houtbeton geplaatst.

Holtes in bomen worden gebruikt door: Rosse vleermuis, Ruige dwergvleermuis en Gewone grootoorvleermuis. Alle soorten vleermuizen in Nederland zijn streng beschermd in het kader van de Natuurbeschermingswet. Vleermuizen hebben het moeilijker in ons land door afname van insecten en door het verdwijnen van rustplaatsen.

Langs het Treebord zijn de levenskansen voor vleermuizen meegenomen in het project. Dit is een goed voorbeeld van natuurinclusief vernieuwen.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?