+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 2 februari is het internationale wetlanddag ‘World Wetlands Day’. Watersnip Advies is gespecialiseerd in wetlands en verricht hier ook onderzoek.

In januari organiseerde Watersnip Advies een ontmoeting met onderzoekers en waterdeskundigen in Sluipwijk. De aanleiding daartoe vormde het afgeronde onderzoek op het proefveld in polder Oukoop dat Watersnip hier uitvoerde tussen 2012 en 2015. Brigit van Dam van Watersnip presenteerde de uitkomsten uit dit onderzoek aan een select gezelschap van Nederlandse topspecialisten op het gebied van waterkwaliteit en biodiversiteit in wetlands.

Aanwezig waren deskundigen van Radbouduniversiteit en B-ware uit Nijmegen. Verder een onderzoeksleider van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO) uit Wageningen. Daarnaast beleidsmedewerkers van twee hoogheemraadschappen in het Groene Hart; Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard.

Er werd zeer betrokken meegedacht over de relevantie van de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten geven aanwijzingen dat het verlagen van slootkanten in het veenweidegebied mogelijk kan bijdragen aan beperken van de uitstroom van voedingstoffen naar de poldersloten. Er zijn ook sterke aanwijzingen dat het verlagen bijdraagt aan het verminderen van de uitstroom van baggerdeeltjes naar de aangrenzende sloot. Beide aanwijzingen zijn zeer de moeite waard om verder te onderzoeken in verband met het bereiken van een betere waterkwaliteit (Europees doel van Kaderrichtlijn Water). Het beperken van de baggervorming is economisch belangrijk in verband met het beperken van hoge baggerkosten. Met elkaar werd nagedacht over mogelijkheden tot vervolgonderzoek, dat is gericht op praktische toepassing. John van Gemeren, directeur van Watersnip, bedankte de deelnemers voor hun komst en enthousiaste inbreng.

Wilt u meer lezen over wetlandbeheer door Watersnip?