+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de laatste week van mei bezocht een delegatie uit St. Petersburg polder Bloemendaal. Watersnip Advies organiseerde een programma waarin het poldermodel, het samenwerken van overheid en burgers, centraal stond.

Op het gemeentehuis van Waddinxveen werd de delegatie ontvangen door burgemeester Cremers, wethouder De Jong en projectleider Van den Brink. De burgemeester refereerde daarbij aan het jaar van de Nederlands-Russische betrekkingen (2013). Robert-Jan van den Brink gaf een heldere uiteenzetting over het project ‘Weids Bloemendaal’, waarin economie en ecologie gezamenlijk ontwikkeld worden, in goed overleg met burgers en bedrijven.

Het was voor de Russische gasten interessant om van sierteler Paul Bremmer daarna te horen hoe hij deze samenwerking ervaart. De gasten waren onder de indruk van de inspanningen die worden geleverd om een gezamenlijke visie te vormen en deze in de praktijk tot uitvoering te brengen. Watersnip Advies treedt op als consultant in dit project ten aanzien van landschap en water. Na de uitleg genoot men van de mooie coniferen op het bedrijf van Bremmer die deels naar Rusland geëxporteerd worden. Ook de Siberische Dwergconifeer, die als bodembedekker kan worden gebruikt en tot 40 meter lange takken maakt, kreeg daarbij de nodige aandacht.

Daarna bezocht het gezelschap het weidegebied. Hierbij toonden de gasten belangstelling voor de weidevogels in het Groene Hart. In het komende najaar overweegt men met een zakendelegatie terug te komen naar onze regio.