+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Bij natuurherstel in veenweidegebieden in het Groene Hart is het verlagen van de slootkant tot op het slootpeil een kansrijke maatregel voor vergroting van de biodiversiteit. Veel karakteristieke plantensoorten kunnen in een nattere, voedselarmere slootkant beter ontkiemen en bloeien.

Watersnip Advies onderzoekt in polder Oukoop op het proefveld van Staatsbosbeheer de effecten van een vergravingsmaatregel in de slootkant. Deze zomer werden opnieuw vegetatieopnamen gemaakt. Diverse proefvakken zijn op verschillende wijze behandeld en met verschillende mengsels ingezaaid.

Onderzoeksinstituut B-Ware uit Nijmegen meet diverse aspecten van de bodemchemie. Verder wordt samengewerkt met Wageningen University Research (WUR). Doel van het Watersniponderzoek is om meer inzicht te krijgen in welk type slootkant de meeste variatie aan planten en de minste Pitrus optreedt. In diverse vakken bloeit nu al volop Grote Ratelaar en Koekoeksbloem. Ook komen al de eerste schraallandsoorten tot ontwikkeling zoals Lage Zegge.

Uiteindelijk worden ook diverse soorten Orchideeën verwacht.

Meer informatie over onderzoek.