+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De woningbouwcorporaties in Nederland staan voor de opgave hun huurwoningen energetisch te verduurzamen. Hierbij kan gedacht worden aan dak- en spouwmuurisolatie. Naast energetische verduurzaming hebben veel woningcorporaties ook de intentie natuurinclusief te renoveren en ruimte te bieden voor beschermde diersoorten. Verschillende beschermde diersoorten maken gebruik van menselijke bebouwing als broed- en verblijfplaats, zoals bijvoorbeeld de Huismus en Gierzwaluw die vaak onder de dakpannen broeden en vleermuizen die soms in spouwmuren verblijven. Deze nesten en verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd in het kader van de Wet Natuurbescherming.

Watersnip Advies ondersteunt meerdere woningcorporaties in het traject naar energetische verduurzaming van hun woningen. Het tijdig laten onderzoeken of er gebouwbewonende diersoorten aanwezig zijn voorkomt de kans op eventuele vertraging in de werkzaamheden. Tijdig onderzoek en biodiversiteit integreren in het project zijn sleutelwoorden voor een goede aanpak.

 

Wilt u meer horen over onze ervaringen? Neem dan contact met ons op.