+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Er wordt momenteel veel gebouwd en verbouwd. In veel gevallen is het dan verplicht een ecologisch onderzoek uit te voeren. Dit om te voorkomen dat beschermde diersoorten en natuurwaarden schade lijden. De Wet Natuurbescherming 2017 geeft aan  welke diergroepen in het bijzonder onderzocht moeten worden Het gaat dan bijv.  om vogels met jaarrond beschermde nesten, zoals van de Huismus en de Gierzwaluw. . Ook het voorkomen van vleermuizen moet degelijk onderzocht worden.  Voor Watersnip Advies is dit dan ook een heel drukke periode. Watersnip werkt veel voor gemeenten, bouwbedrijven, aannemers en particulieren. Het is interessant werk, want steeds is het een verrassing of er nesten of verblijven worden aangetroffen. In een eventueel vervolgtraject zet Watersnip zich in voor goede en snelle begeleiding van procedures als er ontheffingen nodig blijken te zijn. Ook waar deze niet nodig zijn, bevordert Watersnip zorgt voor biodiversiteit door natuur inclusief bouwen te stimuleren. Vogels in een woonwijk of tuin dragen altijd bij aan een goede sfeer en woonplezier.