+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Watersnip Advies heeft in de afgelopen periode gewerkt aan de uitvoering van een Ecologisch Werkprotocol voor de Rugstreeppad. Hiervoor is een activiteitenplan opgesteld waarin verschillende maatregelen werden beschreven die zijn uitgevoerd volgens het Ecologisch Werkprotocol. De Rugstreeppad (Bufo calamita) heeft zich ingegraven en is nu in winterslaap. Het is bekend dat de Rugstreeppad van augustus tot oktober op zoek gaat naar een geschikte overwinteringslocatie. Daarom is er onder meer een amfibieënscherm geplaatst rondom een bouwterrein. Vervolgens is de aanwezigheid van de Rugstreeppad in het plangebied gemonitord door de controle van strategisch uitgezette schuilplaten en vangemmers. Tijdens enkele weken van intensief monitoren zijn veel Rugstreeppadden gevangen en overgezet naar speciaal aangelegde zandhopen. Hier kunnen de padden overwinteren. Tot onze verbazing werden nog tot ver in november rugstreeppadden aangetroffen.

Door adequaat en direct te handelen, en door een goede samenwerking met onze opdrachtgevers, kan Watersnip Advies een gedegen ecologisch werkprotocol uitvoeren. Hiermee wordt de beschermde Rugstreeppad geholpen en kunnen de bouwplannen doorgang vinden. Beschermde flora en fauna kunnen altijd een risico vormen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling. Het op tijd in kaart brengen van aanwezige soorten en mogelijke risico’s kan een groot deel van de problemen voorkomen. Neem daarom tijdig contact op met een van onze adviseurs om te kijken wat Watersnip Advies voor u kan betekenen op het gebied van beschermde flora en fauna binnen uw projecten.

 Foto’s v.l.n.r.: controle van schuilplaten – Rugstreeppad – Vangemmer bij amfibieënscherm

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologische ondersteuning?