+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In 2020 heeft Watersnip Advies verschillende vleermuisonderzoeken uitgevoerd in onder meer Bodegraven, Gouda en Moordrecht.
Vleermuissoorten zijn beschermd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hun verblijfplaatsen zijn jaarrond beschermd. Bij de afbraak van bijvoorbeeld bedrijfspanden, woningen en boerderijen kan het voorkomen dat aanvullend onderzoek nodig is naar de aanwezigheid van vleermuisverblijven. Bij de genoemde locaties zijn daadwerkelijk verblijfplaatsen aangetroffen. In deze gevallen gaat het om verblijfplaatsen van de Gewone dwergvleermuis. Naast het daadwerkelijke onderzoek ondersteunt Watersnip Advies de initiatiefnemers vervolgens met het aanvragen van een ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming. Een belangrijk onderdeel van een ontheffingsaanvraag is het opstellen van een activiteitenplan en/of soortenmanagementplan, waarin mitigerende en compenserende maatregelen worden beschreven. Watersnip Advies boekt hier goede resultaten mee, die de initiatiefnemers vooruithelpen in hun tijdspad en de biodiversiteit versterken.

 

Wilt u meer informatie over wat wij hierin voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.