+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op duurzame dinsdag 6 september werkte Watersnip Advies aan de duurzame instandhouding van een populatie kleine modderkruipers in gemeente Bodegraven-Reeuwijjk. Voor de uitbreiding van het bedrijvenpark Groote Wetering nabij de A12 moet een sloot gedempt worden.
Tijdens het flora- en fauna-onderzoek bleek het om een waardevolle poldersloot te gaan met een flinke populatie kleine modderkruipers (tabel 2-soort beschermd volgens de Flora- en faunawet). De aannemer van het werk gebr. Olieman verzocht Watersnip Advies een zgn. Ecologisch werkprotocol op te stellen en een verantwoorde werkwijze te bedenken voor de demping. Deze methode werd vandaag uitgevoerd. Volgens de wetgeving moet “de duurzame staat van instandhouding” van een beschermde diersoort op een locatie niet in gevaar komen door een ruimtelijke ingreep. Gisteren, vandaag en morgen wordt vis met drijf- en sleepnetten steeds een beperkt aantal meters verplaatst naar de uiteinden van de sloot. Delen van de sloot worden drooggepompt en de vis wordt met Ravon-netten weggevangen en weer uitgezet.

Vandaag werden meer dan 170 kleine modderkruipers gevangen en op een veilige plaats uitgezet. Ook werden er diverse zeelten en snoeken verplaatst. Het is goed dat er bij uitbreiding van woonwijken en bedrijventerreinen niet alleen met duurzame energie rekening wordt gehouden, maar dat ook de zorg voor ecologie, de overleving van karakteristieke, beschermde in beeld is. Het integreren van de aanwezige flora en fauna in bouwprojecten kan vaak nog beter. Bij de uitbreiding van de Groote wetering en de aangrenzende nieuwbouwwijk Weideveld  is hier goed op gelet. Deze aspecten behoren tot duurzaam gebruik van de ruimte.

Wilt u meer lezen over ecologisch onderzoek?