+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Medio maart 2014 heeft Watersnip Advies een viertal groepsnestkasten voor de Huismus geplaatst aan de Prins Bernhardstraat in Waarder. Hoewel de huismus waarschijnlijk voor velen een bekende en algemene broedvogel is, heeft deze vogelsoort het al tijden erg moeilijk. Sinds de jaren 80 is het aantal broedparen in Nederland gehalveerd. De huismus staat dan ook als ‘gevoelig’ op de Nederlandse Rode lijst. Onder andere het afnemende voedselaanbod en de steeds minder toegankelijke ruimten onder de Nederlandse daken dragen hier aan bij.

De huismus valt dan ook onder de Flora- en faunawet. De nesten behoren tot de zogenaamde jaarrond beschermde rust- en verblijfsplaatsen. Bij de sloop van gebouwen waarin de huismus zijn nest heeft, moeten compenserende en mitigerende maatregelen worden getroffen. Deze situatie speelde ook in Waarder. In opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is Watersnip Advies daarom op zoek gegaan naar een locatie waar de nesten van een te slopen gebouw tijdelijk gecompenseerd konden worden.

Aan de Prins Bernhardstraat in Waarder zijn daarom sinds kort een viertal groepsnestkasten voor de Huismus te bewonderen. Huismussen broeden graag in gezelschap van elkaar. Met het ophangen van deze groepsnestkasten kunnen twaalf Huismussenkoppels worden ‘gehuisvest’.

Op deze wijze kan Watersnip Advies bijdragen aan een eenvoudige en verantwoorde doorloop in het bouwproces. Hiervoor is een vroegtijdige inventarisatie van de aanwezige flora en fauna een vereiste.