+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Licht herstel van watervegetaties in plassen zet langzaam door!

Overheden, verenigingen en particulieren spannen zich al jarenlang in om de waterkwaliteit in het Reeuwijkse plassengebied te verbeteren. Hoogheemraadschap van Rijnland werkt daar hard aan. Vanuit de Europese KRW-verplichting is het waterschap verplicht vóór 2021 resultaten te laten zien betreffende herstel. Daartoe zijn diverse proefprojecten opgezet in de plassen Sloene en Klein Vogelenzang.

Bemoedigend is dat er ook in de andere plassen tekenen van herstel waarneembaar zijn. In de plassen kwam tot 2010 bijna nergens meer ondergedoken watervegetatie voor. In het voorjaar van 2015 ontdekten medewerkers van Watersnip voor het eerst weer een aantal planten van Gekroesd fonteinkruid in de westzijde van de Elfhoevenplas

Op maandag 19 juni ontdekte John van Gemeren, directeur van Watersnip, tijdens een wetlandvaartocht met een schoolklas twee kleine veldjes met Gekroesd fonteinkruid aan de oostzijde van de plas ’s-Gravenbroek. Even later werd zelfs ook Glanzig fonteinkruid een wat kritischer soort aangetroffen! Van Gemeren woont sinds 1979 in het plassengebied en heeft nooit eerder ondergedoken waterplanten gevonden in ’s-Gravenbroek. De helderheid van het water is niet verbeterd en het doorzicht is nog steeds slecht. Van Gemeren vermoedt dat de afname van sulfaten in het inlaatwater zorgen voor wat gunstiger condities in de waterbodem waardoor fonteinkruiden weer kunnen kiemen.

Watersnip Advies verricht al sinds 1989 onderzoek aan watervegetaties in het plassengebied. Kortom, een hoopvolle ontwikkeling. Want waterplanten dragen zelf ook bij aan het zelfreinigend vermogen van het water.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies?