+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op woensdag 6 juli jl. nam Watersnip Advies deel aan een excursie bij de WAGRO in Waddinxveen. Dit op uitnodiging van het bestuur van de Sierteeltregio Boskoop, waarbij Watersnip als adviseur voor water, natuur en landschap betrokken is. Op het terrein van de WAGRO in Waddinxveen, zichtbaar vanaf de A12, worden organische stoffen afkomstig uit tuinbouwgebieden, natuurgebieden en bermen verwerkt tot compost. Hoewel compost een zeer goede bodemverbeteraar is en het product voldoet aan alle milieu-eisen, is er nog te weinig vraag naar voor het behalen van een goed rendement. Daarom zoekt de WAGRO naar andere mogelijkheden om meer rendabele producten te maken. Zo wordt er gestudeerd op het winnen van stoffen voor de pharmaceutische industrie, de winning van eiwitten en het produceren van energie. In samenwerking met de provincie Zuid-Holland wordt momenteel gewerkt aan een project waarbij materialen met een wat ruige verhoute structuur, dus grove maaisels, worden verbrand. De gewonnen energie kan dan worden ingezet in de nabij te bouwen wijk Triangel.

Dergelijke innovatieve toepassingen bieden wellicht ook kansen voor het benutten van grof bermmaaisel als energiebron. Met Natuurmonumenten bestaan al contacten voor het aanleveren van materiaal, als riet en ruigt uit natuurgebieden. In diverse gemeenten in het Groene Hart, waaronder gemeente Bodegraven-Reeuwijk kan het aanleveren van geschikt bermmaaisel ook een mogelijkheid zijn tot verduurzaming en CO2-reductie. Deze kansen vragen om verdere doordenking en dat is waar Watersnip Advies aan wil bijdragen.