+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Sinds 1 januari is de Wet Natuurbescherming van kracht geworden en dat is een vernieuwd kader waaraan getoetst wordt. Een ander kader vormt dat van de gebiedsbescherming zoals van Natura 2000-gebieden en van belangrijke weidevogelgebieden. Alles begint met goede inventarisatie en kennismaking met de locatie. Ook goed overleg met de opdrachtgever is onmisbaar voor een goed bruikbaar product.

De afgelopen weken werd er bij Watersnip Advies hard gewerkt aan het verrichten van ecologisch onderzoek voor bouwprojecten.  Opdrachtgevers voor deze onderzoeken, die ook flora- en faunatoetsen of quickscan worden genoemd, zijn heel divers.

Watersnip Advies onderzoekt vaak voor gemeenten, zoals Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop en Ronde Venen. Het is goed te merken dat in deze gemeentes de nieuwbouwprogramma’s weer met elan worden opgepakt, nu de crisis voorbij is.  Ook woningbouwcoöperaties, projectontwikkelaars, ruimtelijke bureaus en vastgoedadviseurs behoren tot de vaste opdrachtgevers. Deze partijen zijn allemaal weer actiever geworden in de markt. En dan zijn er agrariërs, tuinbouwers en particulieren die ons vragen te helpen met een goede toets die het vergunningtraject vlot en verantwoord laat verlopen. 

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en ecologisch onderzoek?