+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Stichting Belangenbehartiging Sierteeltregio Greenport Boskoop begeleidt regelmatig projecten in het werkgebied. Het gaat dan om projecten die de economische functies versterken en waar mogelijk ook de ruimtelijke kwaliteiten verbeteren. Het zijn vaak ingewikkelde puzzels die veel creativiteit en doorzettingsvermogen vragen, zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Een goed voorbeeld van een geslaagd project ligt ten westen van de nieuwe Dijkgraafweg. Het gaat om een nieuwe waterberging gecombineerd met ecologische functies. Na een aantal tegenslagen voldoet dit innovatieve project nu ruim aan de verwachtingen.

In het kader van de verplaatsing van onderzoeksbureau Delphy naar een locatie ten oosten van de Dijkgraafweg moest een aantal smalle sloten gedempt worden. Hier was grond én vervangend water voor nodig. Beide voorwaarden konden vervuld worden op een smalle, al sinds jaren ongebruikte kwekerij, uit de erfenis van de heer D.N. van Gemeren. Met passen en meten konden er voldoende vierkante meters compensatiewater worden gegraven op het perceel. Er bleven dan ook nog net twee smalle legakkers over. Watersnip Advies uit Reeuwijk kreeg de opdracht om een ontwerp te maken met aandacht voor landschap, waterkwaliteit en visstand. Met dit ontwerp slaagde de Stichting erin voor deze “visrijke waterberging” een flinke subsidie te verkrijgen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het project kon in 2018  van start gaan.

Gebroeders Olieman saneerden de voormalige kwekerij, groeven de waterpartij en profileerden de smalle legakkers. Watersnip plantte de oevers in met moeras- en oeverplanten van het Boskoopse bedrijf Aqua Sifra. Er werden in het najaar van 2018 zo’n 3000 stuks plantmateriaal gepoot en 1200 m2 ingezaaid met bloemenmengsels van diverse samenstelling. Een flinke tegenvaller in het project was dat een groot deel van het plantmateriaal van bijvoorbeeld Riet en Kleine Lisdodde, Zwanenbloem en Grote Egelskop binnen enkele weken losgetrokken en opgegeten werd door een aantal Knobbelzwanen. Wat nu? Het zaad kwam wel goed op en ook de landplanten sloegen aan.

Watersnip Advies voerde in 2019 samen met Van Vliet Waarder en met Hans Olieman een stevige hersteloperatie uit. Vrachten vol zoden en wortelmateriaal werden aangevoerd uit polder Bloemendaal. Deze startvegetatie werd op pontons naar de 1,25 meter brede legakkers gevaren en daar met spierkracht (!) zorgvuldig in de overgangen tussen water en land aangebracht. De kwetsbare koppen van de legakkers werden goed ingepakt en op diverse andere plekken werden ook zoden aangebracht. In de loop van de zomer bleek dat dit materiaal niet leed onder vogelvraat en voorspoedig uitliep.

In 2020 ontwikkelde alle begroeiing van de legakkers zich positief. Er was geen sprake van overlast van pluizende soorten zoals Akkerdistel, Melkdistel of Klein kruiskruid naar aangrenzende kwekerijen. Tijdens een avondbezoek met de secretaris van de Stichting in juni jl. werden veel vogels, insecten en vissen waargenomen. De waterberging met legakkers levert duidelijk een bijdrage aan de visstand en aan de biodiversiteit in het algemeen. Het insectenleven met sluipwespen en bladwespen kan een bijdrage leveren aan biologische plaagbestrijding in het omliggende sierteeltgebied.

Ook de eigenaar Simon is tevreden over het resultaat tot nu toe. “Tijdens het zwemmen en vissen geniet ik met mijn kinderen van de natuurlijke waterpartij. Het is echt een plek om te ontspannen voor ons. Recent maakte mijn zwager dronebeelden en die waren erg mooi (zie onder).  Ja, dan ben ik blij met het resultaat van het project.”  De motivatie van de eigenaar is belangrijk. Want om de legakkers in conditie te houden is jaarlijks maaien en afruimen nodig en ook moet boomopslag voorkomen worden. De smalle akkertjes kunnen geen boomgroei hebben. Anders vallen ze om. Ook heeft Rijnland eisen gesteld aan beheer en onderhoud. Zolang daar voldoende plezier en beleving tegenover staan, hoeft die zorg en aandacht geen probleem te zijn. Ieder die belangstelling heeft om ook een vergelijkbaar project te realiseren kan contact zoeken met de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop of met Watersnip Advies te Reeuwijk.

In het artikel is een verwijzing naar een luchtopname opgenomen, gemaakt door een zwager van Simon Hendriksen. U kunt de video onder dit bericht bekijken.

 Toelichting foto’s

Links: Startsituatie enkele weken na aanleg in 2018

Midden en rechts: Situatie in september 2020: stevig begroeide legakkers met kleurrijke vegetatie en mooie waterpartij met Witte waterlelie

 

Wilt u meer lezen over Watersnip en watercompensatie?