+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Begin oktober vergaderden medewerkers van Provincie Zuid-Holland bij Watersnip Advies over het Nieuwe Stelsel Agrarisch Natuurbeheer.

Dick Melman van WUR verzorgde een inleiding over de betekenis van kerngebieden voor weidevogels zoals de Grutto. Het concentreren van zorg en aandacht op kansrijke wiedevogelgebieden wordt steeds belangrijker. Yvonne Oostdam van de ANV Weide en Waterpracht vertelde over de visie van de agrarische natuurverenigingen op de zogenaamde gebiedsoffertes. De komende jaren wordt van agrariërs en plattelandsbewoners verwacht dat ze een gezamenlijke aanvraag indienen voor vergoeding van hun natuurbeheer. John van Gemeren, directeur van Watersnip Advies, leidde het gesprek over het nieuwe stelsel. Daaruit kwam naar voren dat internationale doelen en een integraal natuurbeheer sturend worden.

’s Middags maakte het taakteam een stevige fietstocht door de veenweide-gebieden van de polders Reeuwijk, Stein en Bloemendaal. Er werd onder meer gekeken naar de faunapassage onder de A12, langs de Enkele Wiericke. Tijdens het veldbezoek kwam regelmatig het belang van voldoende schoon water voor het behalen van natuurdoelen in beeld. Het contact met de praktijk werd door het taakteam als inspirerend ervaren.

Meer informatie over Opleiding.