+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Foto grutto: Jan van Dijk ©

In januari hield de Taskforce Agrarische Natuur Zuid-Holland een expertmeeting in Reeuwijk-Brug.  Boeren, weidevogelwachters, onderzoekers, adviseurs en beleidsmakers luisterden naar presentaties en leerden van elkaars kennis en inzichten.

In de ochtend waren er prikkelende key-note-speeches. Deze werden gehouden door Bas Volkers van het Ministerie van Economische Zaken over “natuurinclusieve landbouw”, door boer Alex Datema van Boerennatuur.nl over de visie op toekomstige samenwerking en door Cees Witkamp over de acties die Vogelbescherming ontplooit.  In het middagprogramma vervulde Watersnip Advies een rol als ecologisch adviesbureau tijdens de workshop Vernatting en de workshop Mozaïekbeheer. John van Gemeren en Remco Kraaijeveld van Watersnip konden hier ook de kersverse resultaten van het eigen Watersnip-onderzoek betreffende regenwormen als voedsel voor weidevogels voor het voetlicht brengen.

Gedeputeerde Han Weber sloot de expermeeting af. Hij zegde toe aan te sturen op transparantie inzake de resultaten van het vernieuwde weidevogelbeheer.  Als we gezamenlijk op weg zijn naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw, horen de weidevogels daar helemaal bij. Dan hebben we daarbij ook behoefte aan bedrijven in de voedingsketens én aan consumenten die daarvoor een dubbeltje per liter melk meer willen betalen! En dat moet toch kunnen.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en de agrarische sector?