+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk
Medewerkers gemeente Gouda op ontdekkingstocht

Medewerkers gemeente Gouda op ontdekkingstocht

Op 16 mei onderbrak een gezelschap van gemeente Gouda de verkenningstocht per fiets om  met een boot van Watersnip Advies kort de plas Elfhoeven op te gaan. Tijdens het varen werd aandacht besteed aan de vormgeving van de overgang water-land. In het plassengebied...
Ecologisch onderzoek aan het strand

Ecologisch onderzoek aan het strand

Ook op de stranden van Zuid-Holland wordt door Watersnip Advies ecologisch onderzoek gedaan. De stranden en duinen zijn van groot ecologisch belang voor Nederland, hier is ruimte voor kustvogels en vegetatie nodig. Door extra aandacht aan deze soorten te besteden...
Workshop 13 maart ‘Ecologie in projecten’

Workshop 13 maart ‘Ecologie in projecten’

Bij de voorbereiding van bouw- en inrichtingsprojecten in stad en landschap worden diverse soorten onderzoek uitgevoerd. Denk daarbij aan bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. Watersnip voert sinds 2004 ecologisch onderzoek uit in deze projecten voor overheden,...
Expositie wetlandvogels in ‘De Rokende Turf’

Expositie wetlandvogels in ‘De Rokende Turf’

Ter afsluiting van het jubileumjaar exposeert Watersnip een aantal vogelprenten met historische beschrijvingen uit de achttiende eeuw. In de tentoonstelling wordt een relatie gelegd met de veranderingen in ons landschap en het waterbeheer van de 21e eeuw. Tot eind...