+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is van plan om aan de Steupel tien woningen te laten bouwen in een wijk met een sterk duurzaam en ecologisch karakter.

Aanwonenden hebben zich jarenlang verzet tegen bebouwing in dit natuurrijke deel van het plassengebied, grenzend aan de plas Sloene. De rechter heeft hun bezwaren echter niet gehonoreerd. Nu er duidelijkheid is, willen gemeente en bewoners in de uitvoering toch zo goed mogelijk samenwerken. Het is de ambitie van de gemeente om woningen te bouwen, die op bijzondere, innovatieve wijze worden ingepast in het landschap. Zo komt er veel water met natuurvriendelijke oevers rond de woningen. Er wordt ook sterk ingestoken op het gebruik van duurzame energie.

Om schade aan de natuur vooraf  te compenseren is jaren geleden al een nieuw rietperceel aangelegd langs de Oude weg. Dit functioneert goed en biedt leefruimte aan de Waterral en aan de Ringslang. Het derde perceel van het wijkje wordt geheel ingericht tot natuurgebied. Watersnip Advies is al jarenlang betrokken bij dit project en zet zich in om de belangen van nieuwe bewoners en beschermde wetlandsoorten goed te combineren. Tijdens een recent werkbezoek met de projectleider onder winterse omstandigheden aan de Steupel werd hier de IJsvogel waargenomen. Zijn blijvende aanwezigheid in deze omgeving wordt gewenst.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?