+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Bij de aanleg van de Rondweg-Boskoop-oost werd een waardevol weidevogelgebied doorsneden. Ter compensatie van deze schade richt gemeente Alphen aan den Rijn vier hectaren vervangend broedgebied in voor Grutto, Tureluur en Slobeend. Het compensatiegebied ligt ten noorden van Reeuwijk-dorp.

Watersnip Advies heeft het compensatieplan gemaakt en begeleidt de werkzaamheden. Deze zijn medio augustus gestart en worden uitgevoerd door Gebr. Olieman. Met de kraan worden oevers verlaagd, worden enkele nieuw slootjes gegraven en een andere oever licht verhoogd. De bedoeling van de werkzaamheden is enerzijds de percelen bloemrijker te maken, waardoor ze geschikter worden als zgn. kuikenland. Tegelijkertijd worden betere mogelijkheden gecreëerd om delen van het gebied van begin maart tot half april plas-dras te zetten. In het voorjaar van 2013 is hiermee geëxperimenteerd en toen bleek een tijdelijke inundatie honderden weidevogels aan te trekken kort na hun aankomst uit Afrika. Aan het begin van het voorjaar is een plas-dras heel belangrijk voor weidevogels om te slapen en voor het opvetten na de lange trektocht.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in het bedrijf “Niesing melkveehouderij én weidevogels” een ervaren en gemotiveerde beheerder van de compensatiepercelen gevonden. De komende jaren zal Niesing in samenwerking met Watersnip Advies de ontwikkeling van de weidevogelstand volgen om te bezien of de beoogde doelen worden bereikt. De nu gestarte werkzaamheden zullen volgens planning voor het eind van augustus worden afgerond.

 

Meer informatie over compensatieplannen: