+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Rond de Kerstdagen organiseerde Staatsbosbeheer bij Watersnip Advies een ontmoeting met bewoners van het gebied rond de Enkele Wiericke.

De natuurorganisatie bereidt een groot natuurontwikkelingsproject voor in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Doel is om populaties van de Nieuwkoopse- en Reeuwijkse Plassen beter met elkaar te verbinden, waardoor zij niet uitsterven maar nieuwe levenskansen krijgen. Het gebied langs de Enkele Wiericke is onderdeel van een serie wetlands van Zeeland naar Friesland.

Watersnip Advies maakt met Staatsbosbeheer een inrichtingsplan. Weilanden zullen worden omgezet in vochtig hooiland en deels worden vergraven tot rietkragen. Hier zal onder meer de roerdomp van kunnen profiteren. Het is belangrijk om de bewoners te betrekken bij de veranderingen in hun omgeving. De presentaties en de daaropvolgende communicatie worden door de bewoners zeer gewaardeerd blijkens de goede opkomst en de positieve sfeer tijdens de bijeenkomst.

Meer informatie over Opleiding.