+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In het kader van het project ‘Duurzaam Zuidwijk’ vinden momenteel diverse vergravingen plaats in het deelgebied Lansing. Op het sierteeltbedrijf van familie Van Ommeren zijn de pot- en containervelden verwijderd om plaats te maken voor brede binnensloten met ecologische vegetatiezones. Het oorspronkelijke betonpad over de kwekerij wordt gehandhaafd en opgehoogd.

Watersnip Advies vindt het bij inrichtingsplannen en watercompensatie van groot belang dat het machinale beheer zo economisch mogelijk kan worden uitgevoerd.

De toegankelijkheid van natuurpercelen via verharde paden en graskaden is van groot belang zodat kranen en tractors de noodzakelijke maaiwerkzaamheden snel en effectief kunnen uitvoeren. De oevers rond de sloten op dit perceel worden ingezaaid met inheemse zaadmengsels. Dit zal leiden tot een bloemrijk en verzorgd beeld waarvan de eigenaars, hun gasten en buurtbewoners kunnen genieten.

Meer informatie over Compensatiewater graven.