+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Door middel van Particulier Natuurbeheer (PN) kunnen grondeigenaren weidepercelen afwaarderen en inrichten voor de combinatie natuur- en landbouw. De agrarische waarde wordt dan door de overheid uitgekeerd tot ongeveer 80% van het taxatie-bedrag. Het gaat daarbij om aanzienlijke bedragen die vrijkomen en kunnen worden ingezet voor bijv. renovaties of investeringen in een bedrijf of op een particulier erf.  Vervolgens worden de gronden ingericht tot een afgesproken natuurtype zoals Fauna- en kruidenrijk grasland, weidevogelgrasland of vochtig hooiland.

Watersnip Advies heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd met het begeleiden van eigenaars tijdens zo’n proces.  Momenteel bereiden onze adviseurs de realisatie voor van een 18 ha groot project in Woerdense Verlaat aan de Uitweg. Hier worden o.m. vochtige hooilanden en gemaaid rietland aangelegd. De middendelen van de percelen blijven diverse snedes waardevol gras opleveren, die worden geoogst door een veehouder in de buurt. Ter voorbereiding wordt ook geleerd van andere projecten in het Utrechts-Hollandse grensgebied. Het  PN- project van veehouder Joost Samson (midden op de foto) genaamd De Sniep nabij het Armenland van Ruwiel is in 2014 aangelegd en werd in de afgelopen week bezocht en toegelicht.  Adviseurs van Watersnip Advies leren zo veel mogelijk van praktijkervaringen in het veld.