+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op woensdag 17 december bezochten medewerkers van Watersnip Advies het werkterrein van het project “Omleidingsweg Reeuwijk brug”. Daar worden de waardevolle landschapselementen nu intact gelaten. Op deze plek wordt de landschapselementen verstert tot een compensatiegebied voor de Ringslang, zoals de Flora- en Faunaontheffing van het ministerie van Economie Zaken aangeeft.

De aanwezige ruige vegetatie zal goed en duurzaam worden beheerd door maaien en afruimen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Heijmans deze werkzaamheden opgedragen.

Tijdens het bezoek werd gezien dat het terrein momenteel een beperkte drooglegging heeft, en de maai- en de snoeiwerkzaamheden kunnen nog niet worden uitgevoerd. Dus heeft Watersnip Advies geadviseerd dat dit werk beter in een later tijdstip kan worden verricht.

Het gebied heeft de naam Ringslang-Transferium. De bedoeling is dat de ringslang hier straks ook onder de weg door kan zwemmen in een pijp. Verder kunnen er broeihopen er amfibieënpoelen.

Meer informatie over Uitvoering ecologisch werkprotocol.