+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Het Wierickepad is vanaf de Enkele Wiericke tot aan Driebruggen gerenoveerd. Het fietspad is verstevigd en voorzien van nieuw asfalt. Ook bij deze ingrepen is ecologie van belang. De bermen langs het fietspad hebben karakteristieke eigenschappen door de aanwezige plantensoorten. Met begeleiding van Watersnip Advies is ervoor gezorgd dat deze karakteristieke waarde gewaarborgd wordt. Met name door de oevers grondvrij te houden. Zo zullen plantensoorten als Engelwortel, Grote watereppe, Gele lis, Melkeppe, Moerasrolklaver en Waterzuring in het voorjaar weer volop aanwezig zijn.