+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 6 juni werd Watersnip wetland-informatiecentrum benaderd met de vraag om mee te werken aan een filmproductie over natte landschapselementen als cultureel erfgoed. Idee aan Zee Mediaproducties in de persoon van Malou Landre legde contact met ons, omdat uit onze website bleek dat Watersnip ervaring heeft met het beschermen van landschapselementen als cultuurgoed.

Idee aan Zee Mediaproducties maakt opnamen van diverse vormen van cultureel erfgoed in het kader van de erfgoedlijnen. De opnamen zullen worden vertoond door een omroep. In dit geval ging het dus om aandacht voor waterelementen en om te laten zien hoe deze kunnen worden opgenomen in nieuwe ontwikkelingen.

Enkele uren later ging John van Gemeren, directeur van Watersnip, met de filmers het water op, onder prima weersomstandigheden.  Er werd een bezoek gebracht aan de plas Ravensberg. Hier werden de bedreigde legakkers gefilmd. Deze landschapselementen zijn ontstaan tijdens de periode van het turfmaken. Ze dreigen nu te verdwijnen door gebrek aan onderhoud. Watersnip Advies heeft in opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk een inventarisatie gemaakt van deze legakker met aanzetten tot een herstelplan.

Het probleem van het verdwijnen van de oude legakkers en eilanden speelt in alle Nederlandse veenplassengebieden. De legakkers hebben grote waarde als cultureel erfgoed, maar evenzeer voor het behoud van biodiversiteit, voor het dempen van golfslag, en voor de recreatieve beleving van de plassengebieden. De bijgaande beelden geven een goede indruk van het belang van het onderwerp én van de kwaliteit van de producties die de komende tijd op televisie te zien zullen zijn.

Wilt u meer lezen over Watersnip en landschap?