+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Broedvogelinspectie voorafgaand aan bouwwerkzaamheden Reeuwijk

Top Vastgoed en FiMek estate werken samen aan de herontwikkeling van het wijkwinkelcentrum Miereakker te Reeuwijk-Brug. Het bestaande winkelcentrum wordt gesloopt en vervangen door een nieuw te bouwen complex van winkels en appartementen. Voordat het huidige winkelcentrum wordt gesloopt, wordt een tijdelijk winkelcentrum gerealiseerd op de locatie Oude Tol. De planning is dat de winkeliers medio augustus kunnen verhuizen naar hun tijdelijke onderkomen. De voorbereidende werkzaamheden op de locatie Oude Tol zullen daarom op korte termijn van start gaan. De werkzaamheden vangen aan tijdens het broedseizoen van vogels. In de directe omgeving van een bewoond nest mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd die het nest verstoren. Watersnip Advies is daarom door FiMek estate gevraagd een inspectie uit te voeren naar broedende vogels en een inschatting te maken van de eventuele verstoring van bewoonde nesten.

Een gekwalificeerd medewerker van Watersnip Advies heeft een inspectie uitgevoerd naar broedende vogels in de directe omgeving van de locatie van het tijdelijke winkelcentrum. In de sloot ten noordwesten van het plangebied is een meerkoetennest aangetroffen. Hier is ook een meerkoetenpaar met jongen (ongeveer een week oud) waargenomen. Het nest bevindt zich op enige afstand van het plangebied, de meerkoeten worden klaarblijkelijk niet verstoord door de huidige verkeersbewegingen.

Geadviseerd wordt met de werkzaamheden te starten vóórdat de ouderdieren aan een eventueel tweede legsel begonnen zijn. De werkzaamheden dienen bovendien ononderbroken te worden uitgevoerd. Op deze wijze wordt een eventueel volgend broedgeval voorkomen. Indien de meerkoeten ondanks de werkzaamheden toch een tweede legsel beginnen op het oude nest, mag aangenomen worden dat de werkzaamheden geen noemenswaardige verstoring veroorzaken.