+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In polder Oukoop wordt natuur ingericht door particulieren en Staatsbosbeheer. Hier  wordt vormgegeven aan de EHS-verbinding Reeuwijk-Nieuwkoop. De werkzaamheden zijn goed te zien vanaf de wegen Twaalfmorgen en Oukoopse dijk. Watersnip Advies is betrokken bij planvorming en begeleiding. De noodzakelijke vergravingen vinden plaats in de oevers die daardoor voedselarmer en natter worden.

Weidevogels als Grutto, Tureluur, Watersnip en Zwarte ruiter profiteren nu al van deze lage oevers. In het komende jaar zullen dotterbloemen, koekoeksbloem en kleine zeggen opgroeien in deze brede perceelsranden. Het gaat in totaal om een transformatie van 200 hectare veenweidegebied, dat grotendeels beheerd gaat worden door natuurboerderij Hoeve Stein. Provincie Zuid-Holland is de initiatiefnemer van dit EHS-project, dat een pilotstatus heeft.

De kennis die in deze polder wordt opgedaan zal ook gebruikt kunnen worden voor natuurontwikkeling in andere delen van het Groene Hart.