+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Vanmorgen werd op het gemeentehuis van Bodegraven-Reeuwijk een belangrijk raamcontract ondertekend tussen wethouder Oskam en de aannemers Van Vliet uit Waarder en Reijm uit Nieuwerkerk aan den IJssel. De aannemers verplichten zich ervoor te zorgen dat de bermen in de gemeente een betere en meer ecologische uitstraling zullen krijgen. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden een motie aangenomen met het verzoek meer aandacht te besteden aan verzorgde, bloeiende bermen die voedsel bieden aan bijen.

Er is een innovatief aanbestedingstraject gevolgd (BVP) dat werd begeleid door bureau Het Miland B.V. te Zevenhoven.  Aannemers konden aantonen, in geschreven woord en in een interview, dat zij de experts waren die de gemeente zocht. Uiteindelijk bleek de combinatie Reijm-Van Vliet de beste aanbieding te hebben ingediend.

Watersnip Advies heeft in dit project de basisinventarisatie uitgevoerd van alle gemeentelijke bermen. Naar zich laat aanzien zal Watersnip van tijd tot tijd beoordelen of de prestaties worden bereikt die de aannemers hebben beloofd. En Iedere inwoner van de gemeente kan de ontwikkeling naar meer kleurrijke bermen zelf ook volgen en daarvan genieten!