+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In polder Oukoop is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het beheer van de vele kilometers slootkant. De keur van het waterschap Rijnland vereist dat het waterafvoerend slotensysteem goed in stand blijft. Daarvoor is het nodig dat de oevervegetatie regelmatig wordt gemaaid. Vroeger werd de slootvegetatie die daarbij vrijkwam, onder in de slootkant gedeponeerd en verteerde daar.

Dit was ongunstig voor bloemen en kruiden in de kant. In polder Oukoop wordt juist volop ingezet op waardevolle oevervegetaties. Heel veel slootkanten in de polder zijn verlaagd en ingezaaid met inheemse mengsels. Het is in het zomerseizoen heel goed zichtbaar dat daar fraaie bloemrijke oevers liggen. Om deze slootkanten goed te laten ontwikkelen is het nodig dat ze in september gemaaid en afgeruimd worden. Ditzelfde geldt voor de maaibeurt van de staande oeverplanten op de overgang naar de sloot. Ook dit maaisel moet uit de afgeplagde, bloemrijke slootkant om de natuurdoelen te behalen.

Ron de Wit uit Haastrecht  heeft prima rijdend materieel voor deze specialistische werkzaamheden en was de afgelopen weken dan ook heel actief bezig in de polder. Het maaisel werd goed uit de slootkanten omhoog gewerkt tot boven op het perceel. Ardy de Goeij heeft tientallen opraapwagens vol maaisel naar Hoeve Stein gereden om daar te verwerken in ruige mest. Daarmee wordt de kringloop in de polder mooi gesloten en wordt zgn. afval een waardevolle meststof waar gras, koeien en weidevogels van kunnen profiteren.