+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Er verandert de laatste jaren veel in polder Oukoop. De beloofde en voorziene transformatie gaat nu heel hard.

Tegenover de oude boerderij van Vergunst zijn twee nieuwe huizen gebouwd. Bij de Wiltenburg is een nieuw toegangspad aangelegd en worden nieuwe woningen gebouwd. En dan vond vorig jaar de grote natuur-herinrichting plaats van het centrale deel van de polder.

Het is bij al die veranderingen prettig als er dan ook vertrouwde punten blijven en bewoners met een historische binding met de polder. Dit geldt bijvoorbeeld voor de voormalige boerderij van familie Van Eijk. Marien van Hoven en Antoinette Beijen zijn hier neergestreken met hun kinderen en laten zien oog te hebben voor de kenmerken van het poldergebied.  
Zo hebben ze gekozen wordt voor een erfbeplanting die goed in de omgeving past. Recent hebben zij een prachtige nieuwe rij robuuste knotwilgen aangebracht. Groenbureau Reeuwijk heeft dit initiatief ondersteund door materieel ter beschikking te stellen.  Dergelijke keuzes dragen ertoe bij dat het prachtige, karakteristieke landschapsbeeld van polder Oukoop behouden blijft. Ook bij “Ons ideaal” is zichtbaar dat er gerenoveerd wordt met oog voor het landschap. Hier werden recent fruitbomen geplant.

Zo wordt polder Oukoop op een verantwoorde manier toekomstbestendig door de bijdragen van de bewoners.

Wilt u meer lezen over Watersnip en landschap?