+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Nu de zomer nadrukkelijk is aangebroken is het een mooi moment om een globale balans op te maken van het broedseizoen in polder Oukoop.

Het aantal boerenzwaluws neemt toe in de polder. Bij natuurboerderij Hoeve Stein een stijging van zes naar twaalf broedparen van deze schitterende, sierlijke vogels. Je ziet ze volop zitten op de draden langs de weg. Of je ziet ze jagend boven de sloten of oevers op insecten. Mogelijk heeft de toename te maken met het rijkere insectenaanbod in de polder. Dit heeft alles te maken met de vele bloemrijke oevers en slootkanten. In deze kleurige slootkanten zoemt het hoorbaar van de insecten: bijen, hommels, sluipwespen, vliegende kevers enzovoort. 

In een aantal verlaagde slootkanten hebben dit jaar voor het eerst zo’n twintig wilde orchideeën gebloeid. Dat is voor de inrichters, eigenaren en beheerder van deze verlaagde oevers echt een dikke  beloning voor hun werk. Want orchideeën zijn toch altijd een hoge ambitie in het natuurbeheer. En als dat dan lukt om ze in de oevers (terug) te krijgen, is dat een groot succes.

Maar ook de vele andere bijzondere soorten zoals Margriet, Knoopkruid, Kale jonker, Grote ratelaar, Wateraardbei, Moerasrolklaver en Heelblaadjes bieden een fantastisch kleurenpalet. Het is belangrijk dat er geen koeien of schapen in deze verlaagde oevers lopen. Zij vertrappen de lage kanten te veel en de schapen vreten graag de bloemen.

Het is de moeite waard om nu en de komende weken extra te letten op de schitterende vegetatie in polder Oukoop, die ieder jaar in kwaliteit toeneemt!

Foto orchidee: F.J. Mayenburg