+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In opdracht van gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt Watersnip Advies aan het  pilotproject “Herstel eilanden plas Ravensberg”. Na een geslaagde bijeenkomst met zo veel mogelijk eigenaren van water en eilanden werden er vijf subsidieaanvragen ingediend. Op 22 november zijn de aanvragen beoordeeld volgens eerder vastgestelde normen. De klankbordgroep heeft onder leiding van de notaris 1280 palen kunnen verdelen over drie eigenaren van diverse mooie, maar bedreigde eilanden. De palen worden voor 10 december afgeleverd op zes eilanden. De eigenaren zullen met hun aannemer de palen gebruiken voor oeverbescherming en het stimuleren van rietgroei. De kosten van het slaan van de palen en het vervolg zijn voor rekening van de eigenaar.

Op 24 november is er een zeer geslaagde gezamenlijke oeverbeheerwerkdag gehouden op twee eilanden. Op de Grote akker werkte het IVN met twintig vrijwilligers. Op de Turfdamhoek waren de jagers van de WBE actief met tien personen. Er werd een gezamenlijke lunch gehouden met soep en broodjes.

Op deze manier werd animo en draagvlak zichtbaar voor het vele werk dat de komende jaren nodig is. Stichting VEEN zegde bij monde van voorzitter Peter Blanken krachtige inzet toe, om de nodige subsidiestromen te gaan verwerven in Den Haag en Brussel.

Inmiddels is in opdracht van Watersnip Advies door filmer Nico Hermenet een fraaie korte film gemaakt over de noodzaak van het herstelproject.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ‘Herstel eilanden plas Ravensberg?