+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Gemeente Waddinxveen heeft Watersnip Advies opdracht verleend mee te werken aan de ontwikkeling van recreatie en natuurbeleving in polder Bloemendaal. Deze fraaie veenweidepolder vormt een zgn. stedelijk uitloopgebied. De polder ligt dicht bij de bewoningskernen van Gouda en Waddinxveen. In de polder kan men rust en ruimte beleven en op adem komen door te wandelen, te varen, te schaatsen en te vissen.

Diverse polderbewoners werken actief samen met de gemeente om de kwaliteit van de polder te verbeteren en verstandig recreatief gebruik te bevorderen. Ook Hoogheemraadschap van Rijnland, Staatsbosbeheer en ANV Weide- en Waterpracht nemen deel aan deze ontwikkelingen. Daarnaast zijn er diverse ondernemers die bedrijfsmatige initiatieven ontplooien, zoals de ontwikkeling van een theetuin, een verkooppunt voor planten, en het aanbieden van kanoverhuur en vergaderaccommodatie.

De opdracht aan Watersnip is een aantal nieuwe wandelroutes voor te bereiden. Het gaat om de zgn. Otwegroute over botanisch waardevol terrein van Staatsbosbeheer en om de zgn. Molenvlietroute, die start vanaf de Henegouwerweg. Verder zal door Watersnip een herstelplan voor de Winterdijk worden gemaakt. De ondernemersinitiatieven worden voor het voetlicht gebracht in een aantrekkelijke brochure, waarmee bijv. fondsen en sponsors kunnen worden aangesproken.  Bloemendaal is één van de oudste polders van West-Nederland en heeft hoge actuele en potentiële waarden voor ecologie en recreatie. Watersnip zet graag energie, expertise en enthousiasme in voor dit prachtig gebied.

 

Voor meer informatie over transformatie en herstel van gebieden:

Wilt u de brochure ‘Vitaal Polder Bloemendaal’ bekijken?