+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Bij de aanleg van het nieuwe recreatiepark aan de rand van de Reeuwijkse hout wordt rekening gehouden met tal van ecologische aspecten. Vorig jaar verzorgde Watersnip Advies het afvissen van de sloten, vóór de tijdelijke dempingen. Bij de aanleg van het nieuwe zwembad met voorzieningengebouw aan de Reeuwijkse houtsingel komt opnieuw de Flora- en faunawet in beeld. De aannemer wilde gaan dempen en verzocht Watersnip Advies hierover mee te denken. Tijdens de planvoorbereiding is vroegtijdig adequaat aandacht besteed aan de ecologie. Dit is van cruciaal belang voor het verloop van de uitvoering. Als er niet tijdig aandacht wordt besteed aan ecologie kan dit het uitvoeringstraject ernstig ontregelen, op een moment dat dit zeer slecht uitkomt. Watersnip Advies denkt dan ook graag tijdig mee over de integratie van ecologie in het proces van planvorming en uitvoering. Er blijkt tijdig te zijn gezorgd voor een ontheffing. Daardoor kan er nu een zgn. ecologisch werkprotocol worden opgesteld.  Er wordt ook naar gestreefd nog tijdig een goede opvissing in de te dempen sloten te laten plaatsvinden.

Wilt u meer lezen over ecologie in bouwprojecten?