+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Opleiding

Presentaties

Excursies en bedrijfsbezoeken

Cursussen

Opleiding voorbeelden

Praktijkweek studenten over veehouderij met natuur

Studenten van hogeschool In Holland Delft volgen de opleiding “Landscape and environment management”. Theo Vogelzang (Landbouw-Economisch-Instituut)  en John van Gemeren (directeur Watersnip Advies) verzorgden presentaties ter inleiding op de studie- en praktijkweek.

 

 

Opleiding over watercompensatiegebieden

Een groep boomkwekers heeft een rondleiding gekregen in het nieuwe watercompensatiegebed in de Lansing op de grens van Reeuwijk en Boskoop. John van Gemeren van Watersnip Advies uit Reeuwijk gaf de boomkwekers uitleg over de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Masterclass ‘Natuurvriendelijke oevers’

Watersnip Advies verzorgde een training in het ontwerpen en beheren van natuurvriendelijke oevers, als onderdeel van de cursus De Levende Tuin (Wellantcollege) , bedoeld voor jonge beroepsbeoefenaren in de groensector.

Presentatie over het combinatiemodel ecologie en economie

Politici van de SGP en CU-fractie bezochten  polder Oukoop, waar een agrarische functie verandert in een natuurgerichte functie met agrarisch beheer. Watersnip Advies gaf tekst en uitleg op het proefveld over het combinatiemodel ecologie en economie.

Waterkwaliteit en cultuurdruk in Reeuwijkse Plassengebied

A Rocha Pro is een netwerk voor natuur professionals geïnteresseerd over de natuurbeheer, bosbouw, ruimtelijke ordening, ethiek en beleid. Watersnip Advies gaf een presentatie over ‘de waterkwaliteit van de Reeuwijkse Plassen en de cultuurdruk’.

 

Workshop ‘Ecologie in projecten’

Watersnip Advies informeerde de deelnemers over de nieuwste wetgeving, jurisprudentie en mogelijkheden om ecologie in projecten te integreren. Interessant was dat vertegenwoordigers van verschillende bedrijfstakken deelnamen en hun ervaringen uitwisselden.

Ontmoeting met streekbewoners

Staatsbosbeheer organiseerde bij Watersnip Advies een ontmoeting met bewoners van het gebied rond de Enkele Wiericke. Doel is om populaties van de Nieuwkoopse- en Reeuwijkse Plassen beter met elkaar te verbinden, waardoor zij niet uitsterven maar nieuwe levenskansen krijgen.

Expositie wetlandvogels

Watersnip Advies exposeert een aantal vogelprenten met historische beschrijvingen uit XVIII eeuw. In de tentoonstelling wordt een relatie gelegd met de veranderingen in ons landschap en het waterbeheer van de 21e eeuw. Het is gemaakt in samenwerking met de Groene Hart Archieven te Gouda.