+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Afgelopen zomer werd Watersnip Advies benaderd door Architectenbureau ir. Rokus Visser B.V. De restauratie van de zuidvleugel van de monumentale Havenkazerne in opdracht van de Gemeente Schoonhoven had mogelijk negatieve gevolgen voor beschermde Flora- en fauna.

Na onderzoek ten aanzien van beschermde soorten werd geconcludeerd dat er mogelijk gevolgen waren voor vleermuizen, in het bijzonder de Gewone dwergvleermuis. Met het restaureren van de gevels verdwenen er vaste rust- en verblijfsplaatsen. Deze zijn streng beschermd volgens de Flora- en faunawet aangezien alle vleermuizen tot de streng beschermde Tabel 3 soorten behoren. Na analyse van uitwerpselen werd de aanwezigheid van de Gewone dwergvleermuis bevestigd.

Om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen was op zeer korte termijn een creatieve oplossing nodig. Het pand stond nog maar een beperkte tijd in de steigers en de monumentale status zorgde voor enige uitdaging: het ophangen van ontsierende vleermuiskasten was geen optie. Kennis van ecologie en bouwkunde werden gekoppeld en door deze waardevolle samenwerking zijn geïntegreerde vleermuisverblijven ontworpen die nauwelijks opvallen voor het menselijk oog.

Boven een aantal voormalige kachelpijpen zijn kunstmatige spouwruimten gerealiseerd. Door het aanpassen van de roosterornamenten zijn deze toegankelijk gemaakt voor vleermuizen. Overleg en communicatie met de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard en de handhavende Rijksdienst voor Ondernemend Nederland resulteerde in een positieve reactie. Het goedgekeurde ontwerp is vervolgens zeer vakkundig gerealiseerd door de aannemer Koninklijke Woudenberg uit Ameide.  Het resultaat is een drietal duurzaam geïntegreerde verblijfsruimten die geen afbreuk doen aan het beschermde monumentale aanzicht van het pand.

Ook renovatiewerkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op beschermde Flora- en fauna. Watersnip Advies zorgt voor toetsing, planvorming en begeleiding om overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Het is hierbij van belang om het aspect ecologie tijdig in uw planvorming in kaart te brengen om onnodige vertragingen en andere schadelijke gevolgen te voorkomen.

Wilt u meer lezen over ecologie in bouwprojecten?