+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De broedkolonie oeverzwaluwen op Weideveld heeft in alle rust veel jongen kunnen produceren. Zesendertig nesten vlogen met succes uit. Ouders en jonge vogels cirkelden dagenlang boven de onbebouwde delen van Weideveld rond. Nu de nesten zijn uitgekomen, is het mogelijk de bouwwerkzaamheden op de broekplek te hervatten. Dit mag echter alleen maar als er een nieuwe vervangende broedlocatie voor de oeverzwaluwen is. De nesten van deze vogels zijn namelijk jaarrond beschermd (categorie 5) in het kader van de Wet Natuurbescherming

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelde recent een nieuwe plek beschikbaar waar de oeverzwaluwen een eventuele tweede broedsel kunnen maken. De vogels willen dat alleen in steile zandoevers en graven daar meer dan een meter diepe gangen in. Aan het einde van de gang maken ze een nest van grassprieten, bekleed met veertjes. Hier worden vier of vijf kleine witte eitjes gelegd. De nieuwe broedplek zal de komende dagen ontdekt worden door de oeverzwaluwen. Het hangt dan af hoe sterk hun broeddrang is, of ze nieuwe gangen willen gaan maken. Als deze tijdelijke locatie volgend jaar ook weer moet wijken door het bouwproces zal er gezocht worden naar een meer permanente oplossing.

Alle broedgangen op de oude plek werden voorzichtig met de hand uitgegraven om de nesten te onderzoeken en te inventariseren. Deze werkzaamheden werden verricht door betrokken medewerkers van Bam Wonen die zorgvuldig willen omgaan met de vogels. Watersnip Advies begeleidde dit hele proces. Medewerkers van Watersnip hebben de afgelopen weken veel uren doorgebracht bij de kolonie om te kunnen bepalen, op welk moment de vogels konden verhuizen.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologische ondersteuning?