+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Het Nederlands Instituut voor Oecologie (NIOO) werkt al enige jaren aan een groot onderzoek in diverse West-Nederlandse veenweidepolders. Doel van het onderzoek is meer inzicht te krijgen in wat de biodiversiteit bepaalt in sloten in agrarische landschappen. Daarbij wordt dan onderzocht wat de invloed is van diverse vormen van (agrarisch) beheer op de kenmerkende soortenrijkdom in een polder.

Dit jaar slaagden NIOO en Watersnip Advies er in een projectsubsidie binnen te halen voor vervolgonderzoek in polder Oukoop. In deze Reeuwijkse polder vindt een transformatie plaats van intensief agrarisch gebruik naar een natuurfunctie. De projectsubsidie is afkomstig van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en is bedoeld voor “ecologische verduurzaming van agrarische landschappen”. De resultaten van het project moeten leiden tot een “wetenschappelijk gefundeerde beheersvisie” voor de sloten in polder Oukoop. De resultaten van dit project kunnen worden gebruikt in andere veenweidegebieden in het Groene Hart.

Polder Oukoop heeft enkele jaren geleden van de provincie een status als pilot-gebied gekregen. Het is dus een echte leerpolder. In juli werd een startbijeenkomst gehouden voor het project. Onderzoekers Steven Declerck en Sven Teurlincx van het NIOO gaven een toelichting en haalden informatie en wensen op bij gespreksdeelnemers van Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Natuurboerderij Hoeve Stein. De bijeenkomst vond plaats bij Watersnip Advies.

Wilt u meer lezen over Watersnip en de agrarische sector?