+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op 1 april kwamen 65 deelnemers samen in het gebouw van NIOO te Wageningen voor een uitwisseling van kennis over slootsystemen. De officiële titel van deze dag was: ”Aquatische biodiversiteit in slootnetwerken: Ruimtelijke patronen en processen met implicaties voor beheer. “

Het gezelschap bestond uit vertegenwoordigers van universiteiten en kennisinstituten, zoals de universiteiten van Amsterdam, Utrecht, Wageningen en Nijmegen. Diverse personen uit de wereld van consultancy en ecologisch advies waren aanwezig. Verder waren er diverse deelnemers uit de wereld van de waterschappen, die beheer en inrichting van slootsystemen aansturen. Juist deze mix van achtergronden leverde een boeiende uitwisseling van kennis, ervaring en inzicht op.

Het ochtendprogramma bestond uit compacte samenvattingen van recent wetenschappelijk onderzoek. Zoals bijvoorbeeld uit het PLONS-project, onderzoek naar de kansen op kroos, de rol van microben in sloten. Een belangrijk onderdeel van het ochtendprogramma vormde de presentatie van Sven Teurlincx (NIOO) over biodiversiteit in slootvegetaties in agrarisch gebruikte veenweidepolders. Het onderzoek van Teurlincx onder leiding van Steven DeClerck vormde de aanleiding tot het organiseren van deze kennisdag.

Het middagprogramma startte met een op beheer en inrichting gerichte presentatie door Brigit van Dam en John van Gemeren van Watersnip Advies. Zij gaven praktische mogelijkheden tot herstel van biodiversiteit in polderslootsystemen. Tijdens de middagsessies werd hier verder over nagedacht. Door diverse groepen werd gepleit voor het zo goed mogelijk aansluiten van wetenschappelijk onderzoek op de vragen uit het praktische werkveld. Door dagvoorzitter Steven Declerck werd ook het belang van fundamenteel onderzoek bepleit. De betrokkenheid van de deelnemers was groot. Het is voor Watersnip Advies inspirerend onderdeel te zijn van een sterk kennisnetwerk.