+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de dorpskern van Ter Aar is afgelopen winter een fraaie nieuwe woonwijk verrezen. Om de bouw van de nieuwe wijk mogelijk te maken werden vierenveertig woonhuizen gesloopt. Voorafgaand aan de sloop werd een bij de wet verplicht flora- en fauna onderzoek verricht. Hieruit bleek dat streng beschermde diersoorten, zoals de Huismus en diverse vleermuissoorten, gebruik maakten van pannendaken en spouwmuren in de te slopen woonwijk. In een dergelijk geval dienen vooraf maatregelen genomen te worden om schade aan deze diersoorten te voorkomen. Dat kan gedaan worden door vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden te zorgen voor vervangende nest- of verblijfplaatsen voor deze dieren.

Op aanwijzing van Watersnip Advies zijn de oude woningen gefaseerd afgebroken. Maar dit gebeurde niet dan nadat er, in nauwe samenwerking met de nabijgelegen basisschool De Vosseschans, vervangende verblijfplaatsen in de vorm van nest- en vleermuiskasten opgehangen waren. Enkele leerlingen uit de bovenbouw hebben zelf nestkastjes getimmerd. De overige nest- en de vleermuiskasten zijn door de gemeente aangeschaft. Nu de nieuwe woonwijk in gebruik is zijn de maatregelen, die Woondiensten Aarwoude op advies van Watersnip Advies ten aanzien van beschermde diersoorten in de wijk genomen heeft, duidelijk zichtbaar. Op de kop van verscheidene huizenblokken zijn vleermuiskasten en nestkasten voor de Huismus in de muur ingemetseld. Nu hebben niet alleen de menselijke, maar ook de dierlijke bewoners een prachtig nieuw onderkomen binnen de dorpskern van Ter Aar.

SAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURESSAMSUNG CAMERA PICTURES