+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Op vrijdagmiddag 11 december was er een feestelijke bijeenkomst op Natuurboerderij Hoeve Stein in polder Oukoop. De gloednieuwe vrijloopstal van Hoeve Stein werd geopend. Tijdens enkele toespraken kregen de ondernemers Ardy en Ivanka de Goeij complimenten en lof van burgemeester Van der Kamp en gedeputeerde Weber voor hun innovatieve bedrijf. Dierenwelzijn, economie, duurzaamheid en natuur vormen in het bedrijfsconcept een ijzersterke combinatie. De koeien lagen die middag al rustig en tevreden in het stro. In de komende jaren zal het bloemrijke maaisel uit de verlaagde slootkanten onder de koeien worden gestrooid. Hierdoor ontstaat compost dat weer op de middendelen van de percelen gebracht wordt als bemesting. Het bedrijf wordt ook biologisch en gaat voor het Skal-keurmerk

De openingshandeling bestond uit het melken van twee koeien in de prachtige melkcaroussel door de burgemeester en de gedeputeerde. Watersnip Advies heeft samen met PPP-Agro-Advies een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de herontwikkeling van deze veehouderij tot natuurboerderij. Om de verbondenheid van Watersnip Advies met Hoeve Stein te onderstrepen boden medewerkers van Watersnip Advies Ardy en Ivanka een ingelijste reproductie aan. Hierop is te zien hoe de inventaris van een veehouderij in het land van Stein er in 1752 uitzag. De veehouderij is voortdurend in ontwikkeling. Watersnip Advies is betrokken bij diverse projecten die gericht zijn op het samengaan van economie en ecologie in agrarische veenweidegebieden. In polder Oukoop worden in dit opzicht al aansprekende resultaten geboekt. Zo gaat de weidevogelstand vooruit en ontwikkelt de vegetatie in de verlaagde oevers zich positief. Watersnip Advies wenst Hoeve Stein een prachtige toekomst toe!

Wilt u meer lezen over agrarische sector projecten?